Nagroda Jakość Roku 2013

   Z przyjemnością informujemy że po raz drugi otrzymaliśmy od Fundacji Qualitas wyróżnienie JAKOŚĆ ROKU 2013 - BRĄZ w kategorii PRODUKT ROKU za nasze zabudowy samochodowe.


Wyróżnienie jest przyznawane przez Fundację Qualitas - Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych, której celem jest promowanie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej, oraz poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw.

Nagroda Jakość Roku przyznawana jest już od 2006 roku. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA - jedna z najstarszych tego typu instytucji w Polsce.
O konkursie
Spośród firm zgłaszanych do konkursu laureaci wybierani są przez kapitułę konkursu składającą się z mgr. Marcina Kałużnego (redaktor naczelny gazety Biznes Raport) , Dr inż. Wojciecha Henrykowskiego (prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA), Dr inż. Adama Tabora (Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej), Dr Joanny Rosak-Szyrockiej (Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej), mgr Krzysztofa Stadlera (prezes Fundacji Qualitas).

Nagroda przyznawana jest m.in. na podstawie audytu przeprowadzonego w firmie.

"Konkurs skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeostwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa. (...)""
Linki
Strona konkursu
O fundacji Qualitas
Biznes Raport - wyróżnione firmy, plik w PDF
Nagroda Jakość Roku - edycja 2012

Galeria


Nagroda Jakość Roku 2013 dla firmy Moto Wektor. Na zdjęciu po lewej wiceprezes firmy Grzegorz Jodłowski.ID: 1142