Pojazd inspekcyjny dla Urzędu Dozoru Technicznego

Pojazd służący do inspekcji dla Urzędu Dozoru Technicznego

ID: 1266