JAKOŚĆ ROKU 2012

Z przyjemnością informujemy że otrzymaliśmy tytuł JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT ROKU za nasze zabudowy samochodowe.

   Wyróżnienie jest przyznawane przez Fundację Qualitas - Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych, której celem jest promowanie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej, oraz poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw. Nagroda Jakość Roku przyznawana jest już od 2006 roku. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA - jedna z najstarszych tego typu instytucji w Polsce.
 
Spośród firm zgłaszanych do konkursu laureaci wybierani są przez kapitułę konkursu składającą się z mgr. Marcina Kałużnego (redaktor naczelny gazety Biznes Raport) , Dr inż. Wojciecha Henrykowskiego (prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA), Dr inż. Adama Tabora (Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej), Dr Joanny Rosak-Szyrockiej (Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej), mgr Krzysztofa Stadlera (prezes Fundacji Qualitas).

     Nagroda przyznawana jest m.in. na podstawie audytu przeprowadzonego w firmie.

     "Konkurs skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeostwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa. (...)

    Laureaci konkursu otrzymują tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010. Dla dwu-i trzykrotnych laureatów konkursu przygotowaliśmy specjalne SREBRNE I ZŁOTE NAGRODY JAKOŚĆ ROKU.
Zdobywcy Złotej Nagrody JAKOŚĆ ROKU mają możliwośd corocznego potwierdzania nagrody."
cyt. za: http://www.publicpr.pl/pdf/konkurs-jakosc-roku.pdf
 
Linki
O fundacji Qualitas
Strona konkursu
Biznes Raport - wyróżnione firmy, plik w PDF
Nagroda Jakość roku - edycja 2013

   


ID: 1103